Το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΙΡΕΤΟΙ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΟΥΣΑΣ (2006 – 2010)
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

• Θωμάς Κυριάκος (Δήμαρχος)
• Βλάμης Γεώργιος (Αντιδήμαρχος / Τακτικό Δ.Ε.)
• Ψωμάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος / Τακτικό Δ.Ε.)
• Πετρίσης Κων/νος (Αντιδήμαρχος / Αναπληρωματικό Δ.Ε.)
• Βόσσος Ανδρέας (Πρόεδρος Δ.Σ.)
• Ηλιόπουλος Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
• Καρέλης Σπυρίδων(Γραμματέας Δ.Σ.)
• Θωμαϊδου Ελένη (Δημ.Σύμβουλος)
• Ψητός Ιωσήφ (Δημ.Σύμβουλος)
• Πετρή-Γιαννακαρώνη Κωνσταντίνα (Δημ. Σύμβουλος / Τακτικό Δ.Ε.)
• Αθανασίου Φραντζέσκος Κωνσταντίνα (Δημ. Σύμβουλος / Τακτικό Δ.Ε.)
• Ροδίτου Φραντζέσκα (Δημ.Σύμβουλος / Αναπληρωματικό Δ.Ε.)
• ‘Ισσαρης Κων/νος (Δημ.Σύμβουλος / Αναπληρωματικό Δ.Ε.)
• Μαγουλάς Κων/νος (Δημ.Σύμβουλος / Αναπληρωματικό Δ.Ε.)

ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Αμμολόχου :
• Κοζανίτη Ζωή (Πρόεδρος Τ.Σ.)
• Αθανασίου Καλλιόπη (Μέλος)
• Σπανού Μαρία (Μέλος)

Άνω Γαυρίου :
• Δελαγραμμάτικας Μιχαήλ (Πρόεδρος Τ.Σ.)
• Τριμπαλης Σταματιος (Μέλος)
• Μαμάης Δήμας (Μέλος)

Απροβάτου :
• Καπάκης Δημήτριος (Πρόεδρος Τ.Σ.)
• Βολικα-Σπερτου Αλεξάνδρα (Μέλος)
• Κατσιώτης Νικόλαος (Μέλος)

Άρνης :
• Θεοδωράκης Θεόδωρος (Πρόεδρος Τ.Σ.)
• Κακλαμάνης Αντώνιος (Μέλος)
• Στεφάνου Διαμαντώ(Μέλος)

Βιταλίου :
• Λουκίσσας Μιχαήλ (Πρόεδρος Τ.Σ.)
• Γρηγορα Ανδριαννή (Μέλος)
• Κατσίκης Γεώργιος (Μέλος)

Κατακοίλου :
• Πέππας Θωμάς (Πρόεδρος Τ.Σ.)
• Τουντασάκης Αριστείδης (Μέλος)
• Πέππας Χαράλαμπος (Μέλος)

Μακροταντάλου :
• Δρόσου Ελένη (Πρόεδρος Τ.Σ.)
• Βλάσσης Σπυρίδωνας (Μέλος)
• Σταύρας Ιωάννης (Μέλος)

Μπατσίου :
• Ζάννες Ευάγγελος (Πρόεδρος Τ.Σ.)
• Αμμολοχίτη Ασημίνα (Μέλος)
• Χαλάς Δημήτριος (Μέλος)
• Γρηγόρα Μαρία (Μέλος)
• Ψητός Άγγελος (Μέλος)

Παλαιοπόλεως :
• Σιγάλας Γεώργιος (Πρόεδρος Τ.Σ.)
• Περτέση-Βλάμμη Αννεζιώ (Μέλος)
• Μουστάκας Νικόλαος (Μέλος)

Φελλού :
• Πετράκης Ιωάννης (Πρόεδρος Τ.Σ.)
• Ρούσας Νικόλαος (Μέλος)
• Λοτσάρης Δημήτριος (Μέλος)