Χρήσιμες Πληροφορίες

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ (ΓΑΥΡΙΟ) 22820 71250 – 71282fax
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ (ΜΠΑΤΣΙ) 22820 41343

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ 22820 22222 – 233333
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΑΥΡΙΟΥ 22820 71210
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΠΑΤΣΙΟΥ 22820 41326

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΑΥΡΙΟΥ 22820 71220
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΥ 22820 41204

Κ.Τ.Ε.Λ. ΑΝΔΡΟΥ 22820 22316
Κ.Ε.Π. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) ΜΠΑΤΣΙ 22820 41856
ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΑΥΡΙΟΥ 22820 71213
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΓΑΥΡΙΟΥ 22820 71203
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΔΡΟΥ 22820 42199
ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ 22820 42292
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΑΥΡΙΟΥ 22820 71329
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΠΑΤΣΙΟΥ 22820 41541

Α.Ν.Δ.Ε.Δ.Υ. (Αναπτυξιακή Δημ/κή Επιχ/ση Δ. Υδρούσας) 22820 42310 – 29198,
e-mail: andedy@otenet.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 22820 71007 — 72581fax
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» (ΓΑΥΡΙΟ) 22820 72137

ΤΑΞΙ (ΓΑΥΡΙΟ) 22820 71561
ΤΑΞΙ (ΜΠΑΤΣΙ) 22820 41081